Leasing Pfron

Wskaźnik odpisu PFRON
za miesiąc sierpień 2017
wynosi 40,00%

Zamów kontakt

* * * * *
* - pola wymagane

PFRON - dlaczego z nami?


Od października 1995 roku posiadamy status ZPCHR-u (Z.P.Chr.dec. D/02818 z 2.10.1995r.), dzięki czemu korzystając z naszych usług lub kupując nasze produkty mają Państwo możliwość zredukowania obowiązkowych wpłat na PFRON. Wysokość redukcji, o której mowa powyżej (tzw. wskaźnik redukcji) dla naszych klientów wynosi ponad 40% od kwoty dokonanych zakupów, produktów lub usług.

Wpłaty może zredukować każdy, a więc nawet podmiot, który w dniu zakupu nie był jeszcze zobowiązany do wpłat lub nie dotyczył go obowiązek wpłat z uwagi na mniejszy niż 25-etatowy stan zatrudnienia ogółem. Niewykorzystane ulgi przechodzą na następne okresy rozliczeniowe.

Współpracując z nami popieracie Państwo zatrudnianie osób niepełnosprawnych i w znaczący sposób obniżacie wysokość comiesięcznych wpłat na PFRON. Dodatkowo gwarantujemy Państwu stabilność odpisu PFRON.

Przykład:

Pracodawca co miesiąc ma obowiązek zapłacić 2 000,00zł tytułem obowiązkowej wpłaty na PFRON. W danym miesiącu zakupił od firmy Mikrotech S.A. produkty lub usługi na kwotę 3 200,00zł netto. Zapłacił za fakturę w terminie i otrzymał informację o obniżeniu wpłat na PFRON w wysokości: 1 280, 00zł (3 200,00 x 40%*). Za ten miesiąc obniży wpłatę i zamiast 2 000,00zł zapłaci 720zł.

* - minimalna gwarantowana wartość odpisu