Wymagane dokumenty

Sprawdź ile oszczędza Twoja firma

Dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

 • wniosek o zawarcie umowy leasingowej,
 • wpis do ewidencji działalności gospodarczej (dla spółek cywilnych dodatkowo umowa spółki),
 • zaświadczenie o numerze REGON i NIP,
 • zaświadczenie o braku zaległości wobec US i ZUS,
 • karta wzorów podpisów oraz opinie z banków prowadzących główne rachunki leasingobiorcy,
 • zeznanie roczne o dochodach oraz ostatnia złożona do US deklaracja PIT 5 (dokumenty potwierdzone przez US),
 • oświadczenie o stanie majątkowym.

Dla spółek prawa handlowego:

 • wniosek o zawarcie umowy,
 • aktualny odpis z KRS,
 • zaświadczenie o numerze REGON i NIP,
 • zaświadczenie o braku zaległości wobec US i ZUS,
 • karta wzorów podpisów oraz opinie z banków prowadzących główne rachunki leasingobiorcy,
 • bilans i rachunek wyników za ostatni rok obrotowy,
 • bieżące sprawozdanie F-01.

Pliki do pobrania:

Wniosek o zawarcie umowy na leasing pojazdów

Wniosek - zgłoszenie szkody komunikacyjnej

Proces leasingowy krok po kroku

1
Kontakt z naszym doradcą
celem sprecyzowania przedmiotu umowy leasingowej.
2
Uzgodnienie warunków finansowych
i przygotowanie wstępnej kalkulacji przedmiotu umowy leasingowej.
3
Skompletowanie wymaganych dokumentów
i przekazanie doradcy celem weryfikacji analizy finansowej (za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub drogą mailową).
4
Uzgodnienie szczegółów
transakcji i podpisanie umowy leasingu.
5
Przekazanie sprzętu
po uregulowaniu pierwszej opłaty.
Darmowa kalkulacja