Kalkulacje

Wymagane dokumenty

Przykładowe kalkulacje wraz z odpisem liczone według aktualnego
i przewidywanego wskaźnika odpisu PFRON.

Wskaźnik odpisu PFRON 40,00% lub więcej.

SAMOCHÓD OSOBOWY o wartości 105 400 zł netto (leasing 36 m-cy)
Rodzaj Wartość (%) Netto Odpis PFRON Faktyczny koszt NETTO
Opłata - 01 25,00% 26 350,00 10 540,00 15 810,00
Opłata - 02 3,76% 3 963,04 1 585,22 2 377,82
Opłata kolejna 3,76% 3 963,04 1 585,22 2 377,82
Opłata - 24 3,76% 3 963,04 1 585,22 2 377,82
Wykup 1,00% 1 054,00 nie podlega 1 054,00
Razem 157,60% 166 110,40 66 022,70 100 087,70
Oszczędność na podatku dochodowym -12 544,31
Koszt końcowy w PLN 87 543,39
Koszt końcowy w [%] 83,06%
SAMOCHÓD CIĘŻAROWY o wartości 75 000 zł netto (leasing 36 m-cy)
Rodzaj Wartość (%) Netto Odpis PFRON Faktyczny koszt NETTO
Opłata - 01 25,00% 18 750,00 7 500,00 11 250,00
Opłata - 02 3,70% 2 775,00 1 110,00 1 665,00
Opłata kolejna 3,70% 2 775,00 1 110,00 1 665,00
Opłata - 36 3,70% 2 775,00 1 110,00 1 665,00
Wykup 1,00% 750,00 nie podlega 750,00
Razem 155,50% 116 625,00 46 350,00 70 275,00
Oszczędność na podatku dochodowym -8 806,50
Koszt końcowy w PLN 61 468,50
Koszt końcowy w [%] 81,96%
WÓZEK WIDŁOWY o wartości 84 000 zł netto (leasing 36 m-cy)
Rodzaj Wartość (%) Netto Odpis PFRON Faktyczny koszt NETTO
Opłata - 01 25,00% 21 000,00 8 400,00 12 600,00
Opłata - 02 3,10% 2 604,00 1 041,60 1 562,40
Opłata kolejna 3,10% 2 604,00 1 041,60 1 562,40
Opłata - 36 3,10% 2 604,00 1 041,60 1 562,40
Wykup 20,78% 17 455,20 nie podlega 17 455,20
Razem 154,28% 129 595,20 44 856,00 84 739,20
Oszczędność na podatku dochodowym -8 522,64
Koszt końcowy w PLN 76 216,56
Koszt końcowy w [%] 90,73%
SPRZĘT KOMPUTEROWY o wartości 10 000 zł netto (leasing 24 m-cy)
Rodzaj Wartość (%) Netto Odpis PFRON Faktyczny koszt NETTO
Opłata - 01 25,00% 2 500,00 1 000,00 1 500,00
Opłata - 02 5,30% 530,00 212,00 318,00
Opłata kolejna 5,30% 530,00 212,00 318,00
Opłata - 24 5,30% 530,00 212,00 318,00
Wykup 1,00% 100,00 nie podlega 100,00
Razem 147,90% 14 790,00 5 876,00 8 914,00
Oszczędność na podatku dochodowym -1 116,44
Koszt końcowy w PLN 7 787,56
Koszt końcowy w [%] 77,98%

Skorzystaj z bezpłatnej wyceny

* - pola wymagane