Leasing Pfron

Wskaźnik odpisu PFRON
za miesiąc sierpień 2017
wynosi 40,00%

Zamów kontakt

* * * * *
* - pola wymagane

Leasing PFRON - wymagane dokumenty


Wymagane dokumenty

Dla osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą:


1.

wniosek o zawarcie umowy leasingowej,


2.

wpis do ewidencji działalności gospodarczej (dla spółek cywilnych dodatkowo umowa spółki),


3.

zaświadczenie o numerze REGON i NIP,


4.

zaświadczenie o braku zaległości wobec US i ZUS,


5.

karta wzorów podpisów oraz opinie z banków prowadzących główne rachunki leasingobiorcy,


6.

zeznanie roczne o dochodach oraz ostatnia złożona do US deklaracja PIT 5 (dokumenty potwierdzone przez US),


7.

oświadczenie o stanie majątkowym.


Wymagane dokumenty

Dla spółek prawa handlowego:


1.

wniosek o zawarcie umowy,


2.

aktualny odpis z KRS,


3.

zaświadczenie o numerze REGON i NIP,


4.

zaświadczenie o braku zaległości wobec US i ZUS,


5.

karta wzorów podpisów oraz opinie z banków prowadzących główne rachunki leasingobiorcy,


6.

bilans i rachunek wyników za ostatni rok obrotowy,


7.

bieżące sprawozdanie F-01.Dokumenty do pobrania:

Wniosek o zawarcie umowy na leasing pojazdów

Wniosek o zawarcie umowy na leasing elektroniki biurowej

Wniosek - zgłoszenie szkody komunikacyjnej